FvH IV (duben 2015)

Filosofie v horách IV

20. - 23. dubna 2015

Přesně po půl roce se můžete těšit na další pokračování zážitkově-filosofického workshopu v Krkonoších pro studenty a pedagogy filosofie UPCe, který se bude konat ve dnech 20. až 23. dubna 2015 (po-čt). Naším tématem bude lidská svoboda a pilotním textem Kantovo řešení tzv. třetí antinomie z Kritiky čistého rozumu. Kromě filosofie bude opět na programu turistika, filmový klub, sport a hry atd. Vítány jsou studentské příspěvky k rozmanitým aspektům otázky svobody. Bližší informace k akci budou postupně dodávány. 
 
Pilotním textem je Kantova antinomie přírodní nutnosti a svobody z Kritiky čistého rozumu. Je nutné se s ním předem seznámit a mít jej s sebou vytištěný. Jde o strany Kritiky čistého rozumu B 472-480, B 560-586. Dalším textem k dispozici je Aristotelův text k problému determinismu (anglicky). Texty si můžete stáhnout a vytisknout z letecké pošty, zde je link: 
 
Aristotelův text také samostatně ZDE