Pravda a nepravda, pravda a lež

20.03.2017 12:06

"Co je tedy pravda? Pohyblivé vojsko metafor, metonymií, antropomorfismů, zkrátka lidských relací, které - poeticky a rétoricky vystupňovány - byly přeneseny, vyzdobeny a které po dlouhém užívání připadají lidu pevné, kanonické a závazné: pravdy jsou iluze, o nichž člověk zapomněl, že jimi jsou, metafory, jež se opotřebovaly a pozbyly smyslové síly, mince se setřeným obrazem, které bereme jen jako kov, a nikoli už jako mince." 

"Co je tedy pravda?", ptá se F. Nietzsche ve svém slavném spisku. Ambicí sedmého setkání na Filosofii v horách nebude podat definitivní odpověď na tuto provokativně lapidární otázku. Půjde nám o to pokusit se porozumět Nietzschovu stanovisku formulovanému v raných sedmdesátých letech, a rovněž porozumět kolegům, pro které je toto stanovisko inspirací či provokací. Sedmé pokračování filosofického setkání proběhne ve dnech 24. 4. - 27. 4. 2017, opět od pondělí (12:00) do čtvrtka (13:00). Pilotní četbou bude text Friedricha Nietzscheho O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním, z nějž pochází svrchu uvedený citát. Přihlášky zde.Leták zde.