K pátým horám:

01.10.2015 14:00

Milí kolegové, z archivu k horám V si postupně stahujte potřebné texty k přednáškám. Naprosto nutné je mít s sebou Platónovu Obranu Sókrata. A nejen mít ji s sebou v papírové podobě, ale hlavně mít ji pročtenou, tak, abychom se ve společné četbě mohli věnovat sledování toho, kterak se v tomto ikonickém, iniciačním textu evropského filosofování proplétají linky ratio et fides.