Filosofie v horách IV

08.04.2015 14:51

20. - 23. dubna 2015

Přesně po půl roce se můžete těšit na další pokračování zážitkově-filosofického workshopu v Krkonoších pro studenty a pedagogy filosofie UPCe, který se bude konat ve dnech 20. až 23. dubna 2015 (po-čt). Naším tématem bude lidská svoboda a pilotním textem Kantovo řešení tzv. třetí antinomie z Kritiky čistého rozumu. Kromě filosofie bude opět na programu turistika, filmový klub, sport a hry atd. Vítány jsou studentské příspěvky k rozmanitým aspektům otázky svobody. Bližší informace k akci budou postupně dodávány. O. Sikora
 
*Studijní text: I. Kant: Kritika čistého rozumu_antinomie (s. 293 až s. 318)