Filosofie v horách II

03.03.2014 14:01

Filosofie v horách II
  
Výjezdní seminář pedagogů a studentů Katedry filosofie proběhne ve dnech 22. 4. 2014 - 25. 4. 2014, opět v Albeřicích. Tématem bude Platónova filosofie. Příspěvky z řad studentů jsou vítány. Přihlášky a bližší informace budou k dispozici od 11. března na nástěnce a sekretariátu katedry. Akci je možné zapsat si ve stagu pod hlavičkou FISE.

FILOSOFIE V HORÁCH II: Platón. Termín: 22. 4. – 25. 4. 2014.   Místo konání: Dům setkání, Dolní Albeřice, východní Krkonoše (www.setkani.org) Čas konání: začátek v úterý 22. 4. v 18:00 večeří, konec v pátek 25. 4. v 11:00 před obědem. Program: filosofické semináře, dialog, společné zážitky.   Cena: 1242 Kč (ubytování, plná penze).   Doprava: individuálně (auty), hromadně do Maršova, odtud zajištěn odvoz. Přihlášky se zálohou ve výši 500 Kč odevzdávejte na sekretariátu do 10. dubna. Kapacita akce omezena. Další informace podá Ondřej Sikora.