Filosofie v horách

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop založený pedagogy pardubické katedry filosofie a otevřený všem zájemcům o dané téma. Akce probíhá dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a jejím smyslem je vytvořit svobodný prostor pro sdílení filosofie mimo zdi akademických pracovišť a mimo provozní tlaky v krásném prostředí východních Krkonoš. Kromě vlastní práce nad konkrétními texty a otázkami je součástí akce turistika, sport, filmový klub a jiné. To vše dohromady má vytvářet prospěšnou integralizující mízu oživující jak vztah studentů k jejich studovanému oboru, tak vztahy mezi filosofy.

Pracovní část programu je vždy věnována buď vybranému filosofovi, nebo konkrétnímu tématu. V obou případech je práce rozdělena mezi společnou četbu vybraného pilotního textu a prezentaci a diskusi příspěvků k danému tématu. Prostor pro příspěvky je otevřen jak pro pedagogy, tak pro studenty. Vhodné  je prezentovat a vystavovat rozpravě rozpracované teze. 

V nepracovní, rekreační části programu se nabízí možnost vysokohorské turistiky (Rýchory, Pomezní Boudy, Sněžka), sportu (stolní tenis, fotbal, volejbal), společenských her v klubovně. Pravidelnou součástí akce je filmový klub či fotosoutěž.

Akce se koná v horské obci Dolní Albeřice poblíž Horního Maršova na místě zvaném Dům Setkání, který spravuje občanské sdružení YMCA Setkání. Informace o domě poskytují stránky: www.setkani.org

 

Novinky

Hory V - přihláška

22.09.2015 07:40
Páté pokračování filosofického workshopu se koná ve dnech 12. - 15. října 2015 (opět oběd - oběd). Tématem tohoto běhu jsou rozmanité podoby rozhraní racionality a víry napříč dějinami (nejen) evropské duchovní tradice. S příspěvky vystoupí Martin Cajthaml, Jan Kuneš, Martin Fárek, Jakub Sirovátka, Petr Dvořák, Tomáš Hejduk a Ondřej Sikora. Pilotní četbou těchto hor je Platónova Obrana Sókrata. Přihláška ZDE.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Postery a jiné

Záznamy: 1 - 2 ze 6
1 | 2 | 3 >>