Filosofie v horách

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop založený pedagogy pardubické katedry filosofie a otevřený všem zájemcům o dané téma. Akce probíhá dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a jejím smyslem je vytvořit svobodný prostor pro sdílení filosofie mimo zdi akademických pracovišť a mimo provozní tlaky v krásném prostředí východních Krkonoš. Kromě vlastní práce nad konkrétními texty a otázkami je součástí akce turistika, sport, filmový klub a jiné. To vše dohromady má vytvářet prospěšnou integralizující mízu oživující jak vztah studentů k jejich studovanému oboru, tak vztahy mezi filosofy.

Pracovní část programu je vždy věnována buď vybranému filosofovi, nebo konkrétnímu tématu. V obou případech je práce rozdělena mezi společnou četbu vybraného pilotního textu a prezentaci a diskusi příspěvků k danému tématu. Prostor pro příspěvky je otevřen jak pro pedagogy, tak pro studenty. Vhodné  je prezentovat a vystavovat rozpravě rozpracované teze. 

V nepracovní, rekreační části programu se nabízí možnost vysokohorské turistiky (Rýchory, Pomezní Boudy, Sněžka), sportu (stolní tenis, fotbal, volejbal), společenských her v klubovně. Pravidelnou součástí akce je filmový klub či fotosoutěž.

Akce se koná v horské obci Dolní Albeřice poblíž Horního Maršova na místě zvaném Dům Setkání, který spravuje občanské sdružení YMCA Setkání. Informace o domě poskytují stránky: www.setkani.org

 

Novinky

K pátým horám:

01.10.2015 14:00
Milí kolegové, z archivu k horám V si postupně stahujte potřebné texty k přednáškám. Naprosto nutné je mít s sebou Platónovu Obranu Sókrata. A nejen mít ji s sebou v papírové podobě, ale hlavně mít ji pročtenou, tak, abychom se ve společné četbě mohli věnovat sledování toho, kterak se v tomto ikonickém, iniciačním textu evropského filosofování proplétají linky ratio et fides.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Postery a jiné

Záznamy: 1 - 2 ze 6
1 | 2 | 3 >>