Filosofie v horách

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop založený pedagogy pardubické katedry filosofie a otevřený všem zájemcům o dané téma. Akce probíhá dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a jejím smyslem je vytvořit svobodný prostor pro sdílení filosofie mimo zdi akademických pracovišť a mimo provozní tlaky v krásném prostředí východních Krkonoš. Kromě vlastní práce nad konkrétními texty a otázkami je součástí akce turistika, sport, filmový klub a jiné. To vše dohromady má vytvářet prospěšnou integralizující mízu oživující jak vztah studentů k jejich studovanému oboru, tak vztahy mezi filosofy.

Pracovní část programu je vždy věnována buď vybranému filosofovi, nebo konkrétnímu tématu. V obou případech je práce rozdělena mezi společnou četbu vybraného pilotního textu a prezentaci a diskusi příspěvků k danému tématu. Prostor pro příspěvky je otevřen jak pro pedagogy, tak pro studenty. Vhodné  je prezentovat a vystavovat rozpravě rozpracované teze. 

V nepracovní, rekreační části programu se nabízí možnost vysokohorské turistiky (Rýchory, Pomezní Boudy, Sněžka), sportu (stolní tenis, fotbal, volejbal), společenských her v klubovně. Pravidelnou součástí akce je filmový klub či fotosoutěž.

Akce se koná v horské obci Dolní Albeřice poblíž Horního Maršova na místě zvaném Dům Setkání, který spravuje občanské sdružení YMCA Setkání. Informace o domě poskytují stránky: www.setkani.org

 

Novinky

Filosofie v horách II

03.03.2014 14:01
Filosofie v horách II    Výjezdní seminář pedagogů a studentů Katedry filosofie proběhne ve dnech 22. 4. 2014 - 25. 4. 2014, opět v Albeřicích. Tématem bude Platónova filosofie. Příspěvky z řad studentů jsou vítány. Přihlášky a bližší informace budou k dispozici od 11. března na nástěnce a sekretariátu katedry. Akci je možné zapsat si ve stagu pod hlavičkou FISE. FILOSOFIE V HORÁCH II: Platón. Termín: 22. 4. – 25. 4. 2014.   Místo konání: Dům setkání, Dolní Albeřice,...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Postery a jiné

Záznamy: 1 - 2 ze 6
1 | 2 | 3 >>