Filosofie v horách

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop založený pedagogy pardubické katedry filosofie a otevřený všem zájemcům o dané téma. Akce probíhá dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a jejím smyslem je vytvořit svobodný prostor pro sdílení filosofie mimo zdi akademických pracovišť a mimo provozní tlaky v krásném prostředí východních Krkonoš. Kromě vlastní práce nad konkrétními texty a otázkami je součástí akce turistika, sport, filmový klub a jiné. To vše dohromady má vytvářet prospěšnou integralizující mízu oživující jak vztah studentů k jejich studovanému oboru, tak vztahy mezi filosofy.

Pracovní část programu je vždy věnována buď vybranému filosofovi, nebo konkrétnímu tématu. V obou případech je práce rozdělena mezi společnou četbu vybraného pilotního textu a prezentaci a diskusi příspěvků k danému tématu. Prostor pro příspěvky je otevřen jak pro pedagogy, tak pro studenty. Vhodné  je prezentovat a vystavovat rozpravě rozpracované teze. 

V nepracovní, rekreační části programu se nabízí možnost vysokohorské turistiky (Rýchory, Pomezní Boudy, Sněžka), sportu (stolní tenis, fotbal, volejbal), společenských her v klubovně. Pravidelnou součástí akce je filmový klub či fotosoutěž.

Akce se koná v horské obci Dolní Albeřice poblíž Horního Maršova na místě zvaném Dům Setkání, který spravuje občanské sdružení YMCA Setkání. Informace o domě poskytují stránky: www.setkani.org

 

Novinky

Filosofie a poezie

13.04.2016 09:08
Šesté pokračování filosofického workshopu v Albeřicích je věnováno tématu filosofie a poezie, jejich vzájemnému vztahu, možnosti jejich plodného rozhraní. Akce proběhne v prvním květnovém týdnu od 2/5 do 5/5. Pilotní četbou tohoto běhu je Heideggerova stať "Básnicky bydlí člověk", seminární práce s textem bude doplněna přednáškami J. Sirovátky, V. Konrádové, J. Kuneše, O. Sikory. Kromě filosofické práce se opět můžete těšit na výšlapy do krásné krkonošské přírody, filmový klub, sport a skvělou...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Postery a jiné

Záznamy: 1 - 2 ze 6
1 | 2 | 3 >>