Archiv článků

Pravda a nepravda, pravda a lež

20.03.2017 12:06
"Co je tedy pravda? Pohyblivé vojsko metafor, metonymií, antropomorfismů, zkrátka lidských relací, které - poeticky a rétoricky vystupňovány - byly přeneseny, vyzdobeny a které po dlouhém užívání připadají lidu pevné, kanonické a závazné: pravdy jsou iluze, o nichž člověk zapomněl, že jimi jsou,...

Filosofie a poezie

13.04.2016 09:08
Šesté pokračování filosofického workshopu v Albeřicích je věnováno tématu filosofie a poezie, jejich vzájemnému vztahu, možnosti jejich plodného rozhraní. Akce proběhne v prvním květnovém týdnu od 2/5 do 5/5. Pilotní četbou tohoto běhu je Heideggerova stať "Básnicky bydlí člověk", seminární práce s...

K pátým horám:

01.10.2015 14:00
Milí kolegové, z archivu k horám V si postupně stahujte potřebné texty k přednáškám. Naprosto nutné je mít s sebou Platónovu Obranu Sókrata. A nejen mít ji s sebou v papírové podobě, ale hlavně mít ji pročtenou, tak, abychom se ve společné četbě mohli věnovat sledování toho, kterak se v tomto...

Filosofie v horách V

01.10.2015 13:59
Páté pokračování filosofického workshopu se koná ve dnech 12. - 15. října 2015 (opět oběd - oběd). Tématem tohoto běhu jsou rozmanité podoby rozhraní racionality a víry napříč dějinami (nejen) evropské duchovní tradice. S příspěvky vystoupí Martin Cajthaml, Jan Kuneš, Martin Fárek, Jakub Sirovátka,...

Hory V - přihláška

22.09.2015 07:40
Páté pokračování filosofického workshopu se koná ve dnech 12. - 15. října 2015 (opět oběd - oběd). Tématem tohoto běhu jsou rozmanité podoby rozhraní racionality a víry napříč dějinami (nejen) evropské duchovní tradice. S příspěvky vystoupí Martin Cajthaml, Jan Kuneš, Martin Fárek, Jakub Sirovátka,...

Prezentace z hor IV

08.06.2015 17:19
Na tomto linku si můžete prohlédnout prezentaci z dubnových hor, kterou vytvořila Zuzka Maršálková. https://www.dropbox.com/s/kmopzxi7u0hb4si/hory%202015%20Zuzka%20M..odp?dl=0

Příspěvky V. Janů a F. Zrna

17.04.2015 18:25
  Otevřenost světu jako podmínka svobody (Zrno).docx (25757)    

Další texty

17.04.2015 11:56
Link na lepší verzi primárního textu zde: https://ulozto.cz/xGB3Q8Kp/horska-kritika-pdf Texty k negativnímu platonismu zde: Svoboda v negativním platonismu.pdf (170877) patočka.pdf (2652243)   K Sartrovi osnova zde: Cesty svobody.docx (11446)

Texty na dubnové hory

09.04.2015 14:53
Vážení účastníci dubnových hor, pilotním textem je Kantova antinomie přírodní nutnosti a svobody z Kritiky čistého rozumu. Je nutné se s ním předem seznámit a mít jej s sebou vytištěný. Jde o strany Kritiky čistého rozumu B 472-480, B 560-586. Dalším textem k dispozici je Aristotelův text k...

Filosofie v horách IV

08.04.2015 14:51
20. - 23. dubna 2015 Přesně po půl roce se můžete těšit na další pokračování zážitkově-filosofického workshopu v Krkonoších pro studenty a pedagogy filosofie UPCe, který se bude konat ve dnech 20. až 23. dubna 2015 (po-čt). Naším tématem bude lidská svoboda a pilotním textem Kantovo řešení...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>